Polityka prywatności

§ 1 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, iż zgodnie z:

 • art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • przepisami prawa dotyczącego działalności leczniczej: art. 3 ust. 1, 2 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, art. 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, inne przepisy szczegółowe regulujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Centrum Medyczne Dermiq Sp. z o. o.
  ul. Wielicka 38, 02-657 Warszawa,
  tel.: +48 888 20 88 20

kontakt do inspektora ochrony danych: Zbigniew Grochowski, email: rodo@dermiq.pl

§ 2 CELE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Ustalenie tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty, na stanowiskach rejestracyjnych czy w gabinecie lekarskim.
 2. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej.
 3. Realizacja Praw Pacjenta, opisanych w §6.
 4. Kontaktowanie się z Państwem pod podanym numerem telefonu, aby potwierdzić/odwołać/przypomnieć termin wizyty, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu bądź przekazać informację o możliwości odbioru wyniku badań.
 5. Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności i tym samym przetwarzania Państwa danych w tym celu.
 6. Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wykonywanie obowiązków podatkowych.
 7. Świadczenie usług, w tym świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Pozostałe cele – uzasadniony interes Administratora Danych.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do nawiązania kontaktu, współpracy, świadczenia usług, bieżącej komunikacji, a także jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie oferty handlowej (podstawie prawnie uzasadnionego interesu możliwość wysyłania do Państwa ofert handlowych za pomocą drogi mailowej lub sms).

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych jest Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”).

§ 3 RODZAJE DANYCH

W przypadku kontaktu z Centrum Medyczne Dermiq Sp. z o. o. (telefonicznego, mailowego bądź przy użyciu e-komunikatora), mogą być gromadzone dane takie jak: nick, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, IP, numer telefonu.

W przypadku wizyty na stronie www.dermiq.pl  – strona nie gromadzi żadnych danych za wyjątkiem plików cookies. Pliki cookies, mogą zostać usunięte z przeglądarki przez Użytkownika. Więcej o plikach cookies i innych technologiach możesz przeczytać w dalszej części naszej Polityki prywatności.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem danych osobowych w zakresie prowadzonej działalności na podstawie odpowiednich umów,

Strona internetowa www.dermiq.pl korzysta z oprogramowania ZnanyLekarz. ZnanyLekarz korzystają z plików cookies zapisywanych na komputerze Odwiedzającego, w celu określenia w jaki sposób Użytkownik korzysta z określonej strony internetowej. Pobierane od Użytkownika cookies wykorzystywane wyłącznie do sporządzania raportów ruchu w sieci i użytkowania witryny.  Użytkownik korzystając z ZnanyLekarz w celu umówienia wizyty w Centrum Medyczne Dermiq Sp. z o. o.  wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w postaci nicku i/lub imienia i/lub nazwiska oraz adresu e-mail, płci, wieku, daty i rodzaju wizyty lekarskiej, ew. numeru PESEL. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z usługi umawiania wizyt online. Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa wynikające z zasad ochrony danych osobowych w Centrum Medyczne Dermiq Sp. z o. o. o. opisane w dalszej części niniejszej Polityki prywatności.

§ 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania działań podjętych na Pani/Pana żądanie,
 2. Dane osobowe dla celów marketingowych przechowujemy przez okres obowiązywania Państwa zgód, do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 3. Podmioty z Listy zaufanych Podmiotów przetwarzają dane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania określany w odpowiedniej polityce prywatności zaufanego Podmiotu.

§ 5 DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. By móc zrealizować dla Państwa usługi i komunikować się z Państwem, a także m.in. przesyłać Państwu oferty drogą elektroniczną, zachęcamy Państwa do podania danych osobowych. Pełen zakres realizowanych przez nas aktywności znajduje się w § 2 niniejszej Polityki.
 2. Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzacie się Państwo na przekazanie swoich danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować zadań określonych w § 2. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.
 3. Podanie danych osobowych w celach marketingowych. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Państwa w ramach korzystania ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies – Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

§ 6 PRAWA I UPRAWNIENIA

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać, gdy:

 • Zauważycie Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora
 • Cofniecie Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych
 • Zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania danych
 • Dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem

W odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Macie Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji na stronie www Urzędu).

Administrator nie przewiduje przekazania Państwa danych osobowych innemu odbiorcy z następującymi wyjątkami:

 • inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości i kompleksowości procesu diagnostyczno-leczniczego;
 • Narodowy Fundusz Zdrowia oraz inni płatnicy publiczni w celu niezbędnym do realizacji umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z płatnikiem, w tym do celów statystycznych i rozliczeniowych;
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych osobowych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

§ 7 PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

 1. Pliki Cookies – są to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisane i przechowywane na urządzeniu Użytkownika danej strony, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza Użytkownik do jego urządzenia, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z danej strony internetowej (np. laptopa, tabletu, komputera). Cookies zwykle zawierają swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu Użytkownika oraz nazwę strony internetowej, z której pochodzą.
 2. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies w urządzeniach Użytkowników w związku z odwiedzeniem strony oraz posiadającym do tych plików dostęp jest Centrum Medyczne Dermiq sp. z o. o. , oraz Podmioty z Listy zaufanych Podmiotów.
 3. Jedyne informacje pobierane automatycznie przez serwis dermiq.pl to informacje zawarte w plikach cookies oraz innych technologiach, opisanych w tej Polityce.
 4. Informujemy, że korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników w celu:
  1. optymalizacji zawartości strony internetowej www.dermiq.pl
  2. dostosowania jej do indywidualnych potrzeb każdego Użytkownika, w tym rozpoznania urządzenia Użytkownika, zapamiętania preferencji Użytkownika oraz dostosowania sposobu wyświetlania strony internetowej do danego urządzenia,
  3. reklamowych
 1. Na stronie www.dermiq.pl wykorzystujemy dwa typy plików cookies:
  1. cookies sesyjne (session cookies) – pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  2. cookies trwałe (persistent cookies) – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich skasowania przez Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje usunięcia ich z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  3. W obrębie wykorzystywanych cookies znajdują się:
 • cookies niezbędne – umożliwiające korzystanie z usług oferowanych w ramach serwisu, np. umożliwiające uwierzytelnienie w przypadkach, kiedy uwierzytelnienie jest wymagane,
 • cookies funkcjonalne związane z zapamiętywaniem preferencji Użytkownika odnośnie funkcjonowania i wyglądu serwisu, np. dotyczące wybranego rozmiaru czcionki, używanego języka, tp.
 • cookies konfiguracyjne umożliwiające skonfigurowanie funkcji i usług oferowanych w ramach serwisu,
 • cookies reklamowe – zapewniają możliwość dostarczania Użytkownikom treści dopasowanych do Ich zainteresowań,
 • cookies wydajnościowe i statystyczne – związane ze zbieraniem informacji o sposobie korzystania ze strony w celu ulepszenia zawartości i struktury strony,
 • cookies związane z bezpieczeństwem – zapewniające bezpieczeństwo np. poprzez wykrywanie nadużyć w zakresie uwierzytelniania

ZMIANA USTAWIEŃ DOTYCZĄCYCH PLIKÓW COOKIES PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownicy mogą zmienić w swoich przeglądarkach ustawienia dotyczące cookies.

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku wybrania tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, ale nie
 2. będą dostępne funkcje, które do działania wymagają plików cookies.
 3. Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
 4. Użytkownik może w szczególności tak zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) i w Instrukcji każdej przeglądarki.
 5. W przypadku urządzeń mobilnych zarządzanie plikami cookies może być rozwiązane w różny sposób. Należy sprawdzić szczegółowe informacje w Instrukcji obsługi. Należy pamiętać, że korzystanie z jednego serwisu na różnych urządzeniach uwzględnia każdorazowo indywidualne ustawienia każdego z nich.
 6. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w sekcji Pomoc w menu przeglądarki.

Korzystanie z www.dermiq.pl bez zmian ustawień przeglądarki oznacza, że Użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Kliknięcie przycisku Rozumiem i Akceptuję również oznacza akceptację stosowania cookies.

Pliki cookies nie mają żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika (Użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem Użytkownika.